Auto Achtergrond tire pressure Tips en advies

Bandenlabels - Bandeninformatie

De labelling van de banden voor personenwagens en bestelwagens is verplicht vanaf 1 november 2012.

[Europese verordening nr. 1222/2009]

Deze nieuwe bepalingen zijn een belangrijke stap voorwaarts op het vlak van verstrekking van bandeninformatie aan de consument over veiligheids- (remmen op nat wegdek) en milieuthema's (rolweerstand, afrolgeluid). Ze verplichten de consument informatie te verschaffen over het brandstofverbruik, de grip op nat wegdek en het afrolgeluid van de banden.

De bedoeling van de verordening

Het doel van deze nieuwe regelgeving is de veiligheid, de milieu- en economische efficiëntie van het wegtransport te verbeteren door het promoten van veilige banden die zorgen voor een lager brandstofverbruik en minder afrolgeluid. Het bandenlabel moet de consument in staat stellen meer doordachte keuzes te maken door hem de mogelijkheid te bieden deze 3 elementen in beschouwing te nemen, naast de andere criteria die normaal in beschouwing worden genomen op het ogenblik van de aankoop.

Het is ook belangrijk zich ervan bewust te zijn dat het besparen van brandstof en de veiligheid op de weg ook sterk afhangt van het gedrag van de bestuurders en in het bijzonder de volgende punten:

  • een miilieubewuste rijstijl kan leiden tot een aanzienlijk lager brandstofverbruik,
  • de bandenspanning moet juist zijn en regelmatig gecontroleerd worden om een optimaal brandstofverbruik en een goede grip op nat wegdek te waarborgen,
  • de remafstanden moeten strikt worden nageleefd.
     

Het is belangrijk het feit in beschouwing te nemen dat de drie criteria die vermeld staan op de labelling, hoewel ze belangrijk zijn, de prestaties van de banden niet volledig weergeven.

Auto Picto etiquette de pneu full Tips en advies

Brandstofverbruik

Auto Picto etiquetage des pneus consommation full Tips en advies

Het linker gedeelte van het label kenmerkt de bijdrage van de band aan het brandstofverbruik en aan de uitstoot van CO2.

De banden vertegenwoordigen, vooral door hun rolweerstand, ongeveer 20% van het brandstofverbruik van voertuigen. Een vermindering van de rolweerstand kan dus gevoelig bijdragen tot een grotere energie-efficiëntie van het wegtransport en bijgevolg ook aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Het is deze rolweerstandswaarde, die gemeten wordt op een simulatietoestel, die de klasse van de band bepaalt.

Welk verschil bestaat er tussen een band A en een band G?

Het verschil in rolweerstand is aanzienlijk en vertegenwoordigt een technologische evolutie van verschillende generaties banden.

Op een personenwagen is de impact op het brandstofverbruik tussen een band A en een band G zeer groot, namelijk ongeveer 0,5 l/100 km, ofwel ongeveer 80 liter brandstof / jaar (voor 15.000 km / jaar).
Meer dan € 100 / jaar voor een benzinevoertuig (voor een brandstofprijs van € 1,30/l.)

Hoewel de economische impact voor de consument zeer groot is, geldt dit niet minder voor de milieu-impact, omdat dit verschil in brandstofverbruik overeenstemt met een uitstoot van 12 g CO2 per km.

Grip op nat wegdek

Auto Picto etiquetage des pneus adherence full Tips en advies

Het rechterdeel van het label kenmerkt de prestaties van de band wanneer geremd wordt op nat wegdek. De metingen op een voertuig gebeuren volgens de voorwaarden zoals die gedefinieerd worden door de Europese verordening (snelheid, kenmerken van de pistes, waterhoogte, temperatuur, ...).

De schaal wordt bepaald door de prestaties van de betrokken band te vergelijken met een referentieband.

Welk is het verschil tussen een band A en een band F? (Voor deze veiligheidsprestaties zijn banden met een schaal G niet toegelaten om te worden verkocht).

Het verschil in remafstand tussen een voertuig dat uitgerust is met banden van categorie A en een voertuig dat uitgerust is met banden van categorie F bedraagt meer dan 18 meter.

Extern rolgeluid van de band

Auto Picto etiquetage des pneus bruit full Tips en advies

Verkeersgeluid is zeer hinderlijk. Het onderste deel van het label betreft het geluidsniveau van de band dat gemeten wordt buiten het voertuig, en niet geluid dat door de bestuurder binnenin zijn voertuig wordt waargenomen. Het cijfer drukt het geluidsniveau uit in aantal decibel.

Naast de geluidswaarde in decibel (dB(A)), geeft een pictogram weer of de externe rolgeluidswaarde van de band hoger ligt dan de toekomstige Europese verplichte limietwaarde (3 zwarte golfjes= band die meer geluid produceert), tussen de toekomstige limietwaarde en 3 dB erboven (2 zwarte lijnen = band met een gemiddeld geluidsniveau) of meer dan 3 dB boven de toekomstige limietwaarde (1 zwarte lijn = band met een laag geluidsniveau).

Andere informatiedragers voor de gebruikers

Voor de banden in de categorieën personenwagens, bestelwagens en zware vrachtwagens, is de informatie van het label op uniforme wijze vermeld in de technische documentatie van de fabrikanten, inclusief internet.

Dezelfde informatie is eveneens vermeld op (of samen met) op het aankoopbewijs van de banden die wordt overhandigd aan de koper. De gebruiker zal bijgevolg over de mogelijkheid beschikken zijn kennis van de producten te verbeteren en deze te vergelijken in functie van deze criteria.

Nuttige links

De browser die u gebruikt, wordt niet ondersteund
U gebruikt een browser die niet wordt ondersteund door deze website. Hierdoor werken sommige functies mogelijk niet goed. Dit kan leiden tot vreemde weergaven bij het browsen. Update uw browser of installeer een van de volgende browsers om optimaal te kunnen profiteren van deze website