Veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van de banden

Banden vormen het enige contactpunt tussen het voertuig en de weg. U dient erover te waken dat u de kwaliteit en de prestaties van uw banden in stand houdt. Hiervoor raden we u aan de volgende veiligheids- en gebruiksaanwijzingen na te leven. Deze adviezen zijn geldig onder voorbehoud van striktere lokale bepalingen: regelgevende, wettelijke vereisten, ...

Om de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen te raadplegen, klik op de volgende link: